No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Shopping cart

HỌC PHÍ KHI THEO HỌC CAO ĐẲNG Y DƯỢC THĂNG LOng

Học phí chương trình đào tạo

Học phí tại Thanh Hoá. Thời gian học: 2 năm (6 học kỳ)

Học phí kỳ định hướng Học phí chuyên ngành
2.080.000 VNĐ9.920.000 VNĐ/kỳ
  • Học phí kỳ định hướng đóng 1 lần duy nhất
  • Học phí chuyên ngành đã bao gồm tiếng Anh, có 6 kỳ chuyên ngành
  • Học phí nộp theo từng kỳ học.
  • Học phí đã bao gồm lệ phí thi và cấp bằng, không bao gồm lệ phí thi lại, học lại.
  • Học phí có thể được điều chỉnh hàng năm không quá 10%; Số kỳ nộp học phí toàn khóa học không thay đổi.
  • Học phí tính theo thời điểm khai giảng học kỳ, không phụ thuộc vào thời điểm nhập học.
  • Trong thời gian học tập, các sinh viên được truy cập Internet miễn phí, mượn và tham khảo các loại sách chuyên ngành của thư viện, nghe các buổi nói chuyện chuyên đề, tham gia các hoạt động văn thể.
  • Sinh viên tự chuẩn bị laptop cá nhân để sử dụng trong quá trình học.
  • Để đảm bảo quyền lợi cho các sinh viên chuyển trường, nhà trường sẽ xem xét chấp nhận chuyển đổi tương đương các môn học đã được thực hiện khi chuyển ngành học hoặc đã học tập tại các đơn vị khác.
  • 100% sinh viên phải trang bị laptop để học tập.
Tin tức về chúng tôi

Tin tức liên quan

Y dược Thăng Long-Y dược học gì-9
Sinh viên ngành Y Dược được học những kiến thức gì?